Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stoszowice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stoszowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stoszowice.

Mapa Geoportal Stoszowice
Mapa z granicą gminy Stoszowice

Dane urzędu

Urząd Gminy StoszowiceStoszowice 97Stoszowice, 57-213

Tel: 74 8164510

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gminastoszowice/skrytka

E-mail: gmina@stoszowice.pl

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Stoszowice: 0224042

Witryna: www.stoszowice.pl

Władze lokalne: Wójt Paweł Gancarzsekretarz@stoszowice.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Stoszowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stoszowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stoszowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Stoszowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Stoszowic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Stoszowic

Gmina Stoszowice w liczbach

Powierzchnia gminy Stoszowice*

112 km2

1225 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stoszowice*

5 360 mieszkańców

1721 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stoszowice*

48 mieszkańców na km2

1608 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stoszowice

Geoportal Stoszowice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Stoszowice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Stoszowice.

Dostęp do danych Geoportalu Stoszowice

Jak powstał Geoportal gminy Stoszowice?

Geoportal Stoszowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stoszowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Stoszowice.

Geoportal Stoszowice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Stoszowice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Stoszowice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stoszowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stoszowice?

Informacje na Geoportalu Stoszowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stoszowice?

Korzyści z Geoportalu Stoszowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stoszowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stoszowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stoszowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stoszowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stoszowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stoszowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stoszowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stoszowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stoszowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stoszowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stoszowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stoszowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stoszowicach.

  Geoportal gminy Stoszowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stoszowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stoszowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stoszowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stoszowicach.

  W Geoportalu Stoszowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stoszowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stoszowicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stoszowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stoszowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stoszowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stoszowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stoszowice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stoszowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stoszowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stoszowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stoszowicach. W Geoportalu gminy Stoszowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stoszowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stoszowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stoszowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Stoszowice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Stoszowice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Stoszowice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Stoszowice.

 • Zabytki w gminie Stoszowice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Stoszowice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Stoszowice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Stoszowice.

 • Informacje o wyborach w gminie Stoszowice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Stoszowice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Stoszowice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Stoszowice dla mieszkańców

Geoportal Stoszowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stoszowice. Na mapie Stoszowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stoszowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stoszowice. Korzystając z map Geoportalu gminy Stoszowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stoszowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stoszowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stoszowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu